Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01682
19-04-1961
Samenvatting
Geadviseerd wordt de EZ-nota nog eens te bespreken in de Coördinatie-Commissie. Voorts wordt ervoor gepleit dat, mocht t.z.t. door Nederland een initiatief worden genomen, dit niet zal geschieden door indiening van een plan, maar ten hoogste een resolutie voor te stellen in de EEG-Raad. Een uitgebreid memorandum zou de Fransen te veel aangrijpingspunten bieden voor een dilatoire taktiek.
Inzake de inhoud van de EZ-nota meent Everts dat deze Engeland te veel uitzonderingsclausules toestaat. In het memorandum geeft hij een opsomming van zijn kritiek op de EZ-nota.
Zie ook