Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01684
27-4-1961
Samenvatting
Brief van minister De Pous over ontwerp-resolutie inzake toetreding van Engeland tot de Europese Gemeenschappen.
Een Nederlands initiatief is op het moment niet opportuun. Ten eerste omdat het weinig kans maakt aanvaard te worden, met name door de Fransen. Ten tweede moet worden gevreesd dat het eventueel aanvaarden door de zes van dit Nederlandse initiatief slechts ten koste zal gaan van verschillende concessies van Nederlandse zijde op ander gebied.
In het algemeen kan nauwelijks worden verwacht, dat Nederland het kennelijk aan de gang zijnde proces van een eventuele toetreding van Engeland en bepaalde andere landen in het huidige stadium van denken kan bespoedigen.