Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01689
05-06-1953
Samenvatting
Nota inzake conferentie te Rome voor de studie van het project vpor een Europese Gemeenschap.
Algemene beschouwing waarin ook de voorstellen van Beyen inzake economische integratie ter sprake komen. Dit is een delecate zaak. Verschillende regeringen willen hierover een akkoord sluiten. Van Zeeland noemt het illusoir om een politieke gemeenschap te vormen zonder dat voorzien is in economische integratie. Beyen meent dat de Gemeenschap zich niet moet beperken tot overkoepeling van EDG en EGKS, maar zich moet inzetten voor het realiseren van een gemeenschappelijke markt met reductie van douanetarieven en vrijhandel. Voor Frankrijk zal het moeilijk worden om te verhinderen dat in het EPG-statuut economische bepalingen worden opgenomen.
De Franse delegatie zou zich kunnen richten naar de oplossingen die zijn voorgesteld door de directie voor Economische Zaken in haar nota's van 20 en 22 mei. De Franse delegatie kan niet nog een deel van de soevereiniteit afstaan. Daarom moet worden aangestuurd op een intergouvernementeel akkoord en niet op een supranationaal.
Verder gaat de nota in op de beoogde inrichting van de EPG.