Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Franse interdepartementale besprekingen op 22 en 25 april 1955 inzake een relance de l'idee européenne. Tijdens de vergaderingen werd bepaald op welke terreinen deze relance betrekking moest hebben. Gesproken werd over transport en atoomenergie.
Zie ook