Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Het Plan-Beyen voor Europese economische integratie.
Het nieuwe plan wordt vergeleken met de voorstellen van Beyen uit 1953. Het nieuwe plan verschilt van het oude omdat het nu niet gepresenteerd wordt als een Europese tariefgemeenschap en zich ook niet wil beperken tot de zes EGKS-landen. De Franse bezwaren tegen het plan hebben betrekking op de het idee van een economische integratie, de douaneunie, het supranationale karakter en de vrijwaringsclausules.