Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01699
24-05-1955
Samenvatting
Garnier zet de achtergronden uiteen van het Benelux-memorandum. Dit is een product van de confrontatie van denkbeelden van Beyen en Spaak. Terwijl Beyen de nadruk legde op de algemene economische integratie ging Spaak uit van uitbreiding van de werkterreinen van de EGKS met transport en energie. Het memorandum is gericht op de vorming van een bijeenkomst van experts die de agenda van een conferentie kan vaststellen of concrete initiatieven kan nemen voor economische integratie. Aan de beoogde conferentie kunnen deelnemen de zes, het Verenigd Koninkrijk en geïnteresseerde leden van de OEES.