Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Economische bepalingen voor het EPG-verdrag.
Op 1 augustus verzond de handelsraad van de Franse ambassade te Den Haag een document met artikelen inzake de economische bevoegdheden van de EPG. Het betreft geen officieel Nederlands voorstel, maar is alleen bedoeld voor de bestudering van de denkbeelden die de Nederlandse regering hierover heeft. Het document van augustus preciseert enkele denkbeelden die Beyen reeds op 28 mei 1953 gepresenteerd heeft, nl. een geleidelijke evolutie naar een gemeenschappelijke markt, verplichtingen t.a.v. het verminderen van douanetarieven en het vrijmaken van de handel, vrijwaringsclausules en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zes inzake de consequenties van het instellen van een tariefgemeenschap.