Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01701
31-10-1953
Samenvatting
Garnier heeft gesproken met Van der Beugel over de Nederlandse houding t.o.v. de EPG. Deze stelde dat Nederland niets voelt voor de vorming van een nieuw soort OEES. Ook sprak Garnier met vice-premier Beel, die verklaarde dat de Nederlandse regering geen politieke autoriteit kan accepteren zonder competentie op economisch gebied. Verder maakt hij melding van de uiteenlopende posities binnen het kabinet. Beyen neemt een middenpositie in tussen enerzijds Drees en anderzijds Mansholt. Luns bevestigde dat Drees weinig voelt voor de formule van een supranantionale autoriteit en voor de mogelijke vorming van een klein Europa van de zes.