Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01702
27-10-1961
Samenvatting
Schrijven Lord Gladwyn.
Op zich is er niets tegen dat Luns nogmaals zal verklaren, dat er geen sprake kan zijn, dat het Verenigd Koninkrijk heeft te kiezen tussen Europa en het Gemenebest. Ook Spaak heeft dit verklaard. Of het Gemenebest door Engelands toetreding zou worden versterkt op economisch en politiek gebied is een vraag die door de Engelsen beter kan worden beantwoord.
Wel zou Luns kunnen spreken over 'special arrangements'. Hieraan kan worden toegevoegd, dat dit zeker zou moeten gebeuren, indien mocht blijken dat anders de Gemenebestband zou worden verzwakt.

Bijgevoegd: brief Lord Gladwyn aan Luns, 12-10-1961