Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01703
24-08-1961
Samenvatting
1480/61. Toetreding Engeland tot de EEG.
Kymmel geeft aan welke mededelingen Van Houten hierover kan doen in de ministerraad van 25/8.
1. Behalve Engeland hebben ook Denemarken en Ierland om toetreding gevraagd. De Britse aanvraag ligt ter advies bij de Europese Commissie.
2. Van de andere landen is nog geen officiële reactie ontvangen.
3. Gisteren sprak de Coreper plaats waarin over de onderhandelingsprocedure. De overige lidstaten willen bilaterale onderhandelingen met Engeland waarbij de EEG als één partij optreedt. Deze oplossing is aanvaardbaar. Alle delegaties dachten aan een permanente voorzitter van de zes, m.u.v. de Fransen. Die wensten een roulerend voorzitterschap. Kymmell adviseert dat de ministerraad besluit dat Nederland onder geen enkele omstandigheid een Franse woordvoerder van de zes accepteert.
4. Cruciaal is de positie van Frankrijk.
5. W.b. Engeland valt te melden dat deze bezig zijn position papers voor te bereiden.