Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01724
18-02-1963
Samenvatting
Op 14 februari heeft CDU-fractievoorzitter samen met andere belangrijke politici een plan ontvouwd voor de oplossing van de huidige Europese en Atlantische crisis. Dit vierfasenplan voorziet in douaneunie van de EEG met het VK dat uiteindelijk moet uitmonden in een partnerschap-verdrag tussen een politieke unie van de zeven met de VS. Van Ittersum heeft weinig vertrouwen in deze plannen meent dat ze vooral een interne functie hebben. Hij meent dat de vijf zich moeten realiseren dat zij niet tegelijkertijd de Franse hegemonie in Europa kunnen verwerpen en de ontwikkeling van de EEG als instrument van de Franse economische politiek kunnen aanvaarden. De vraag moet worden gesteld of de EEG nog wel een reële kans heeft zich verdragsmatig te ontwikkelen en of zij niet veeleer een onverdragelijke dwangbuis zal worden voor die leden die een werkelijk liberale handelspoltiek van de Gemeenschap voorstaan. Zolang er in Europa geen andere politieke wind waait, zou men zich niet tot meer moeten verplichten dan hetgeen men aan Engeland aanbiedt, nl medewerking aan de totstandbrenging van een douaneunie voor industriële goederen en grondstoffen en mogelijk agrarische producten. Alleen een duidelijke politieke verklaring, dat de activiteiten van de EEG tot nader order binen nauw omschreven grenzen zullen worden teruggebracht, zal door Frankrijk als krachtargument worden begrepen.