Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01726
29-1-1963
Actoren
Brief
Samenvatting
Fock geeft in zijn nieuwe functie als CdK van Groningen nog eens blijk van zijn eigengereide visie op de Europese integratie. Hij meent, dat wat zich nu in Brussel afspeelt, datgene is, waar o.m. Van Starkenborgh, Van der Beugel en hijzelf voor vreesden, toen alle Europese integralisten met blinde ogen en laaiend enthousiasme zich in een club wilden verbinden, waarin van geen enkel machtsevenwicht sprake kon zijn, omdat de Britten niet meededen. Hij meent dat het moment gekomen is om ronduit te zeggen, dat men niet pro-Frans is en als dat een anti-Europese geest impliceert, "dan is dat mij recht".
Fock: "Ik heb het gevoel, dat het meer om onze vrijheid gaat vandaag, dan in 1940."