Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01728
22-01-1962
Samenvatting
Verslag vergadering Beperkte Groep voor Toetredingsproblemen uit de Coördinatie Commissie van 22 januari 1962.
Gediscussieerd werd over de vraag op welke wijze de stagnerend onderhandelingen met Engeland kunnen worden gestimuleerd. Voorts werd gesproken over het regiem vor de onderontwikkelde Gemenebestlanden buiten Azië.
Geconstateerd wordt dat het harde Franse onderhandelingsstandpunt in overeenstemming is met de harde lijn die de Fransen ook elders volgen. De groep meended dat de tijd is gekomen dat Nederland niet moet schromen zo nodig met een afwijkend standpunt te komen. Nagegaan moet worden op welke punten concessies kunnen worden gedaan in ruil voor de Franse bereidheid Engeland toe te laten. Het ware het beste om de verschillende problemen productsgewijze aan te pakken, zodat we zien hoe de kaarten liggen.