Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01729
02-02-1962
Samenvatting
Verslag vergadering Beperkte Groep voor Toetredingsproblemen uit de Coördinatie Commissie van 2 februari 1962.
Aan de orde was de associatie van de thans met de EEG geassocieerde overzeese landen en de onderontwikkelde Gemenebest-landen. Overeenstemming bestond over het feit dat aan de onderontwikkelde Gemenebestlanden in Afrika en de Caraïben in beginsel hetzelfde regiem zal moeten worden aangeboden, als in de associatieovereenkomst aan de huidige associé's zal worden gegeven.