Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01736
12-02-1963
Actoren
Memorandum
Samenvatting
131. In oktober 1961 werd t.b.v. de ambtelijke voorbereiding van de toetredingsonderhandelingen met Engeland de Beperkte Groep uit de Coördinatie Commissie gevormd, o.l.v. Brouwers (EZ). Deze heeft tot dusverre goed gefunctioneerd. Nu de onderhandelingen met Engeland zijn afgebroken wil Brouwers met de groep voortgaan. Hartogh voelt er weinig voor, omdat dit de coördinerende taak van BuZa in de EEG zou kunnen aantasten. Dat de Beperkte Groep daar een uitzondering op was, was bij wijze van concessie.
Hartogh vreest dat de coördinerende taak van BuZa zich dan gaat beperken tot details.