Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01737
30-11-1961
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Gesprek met drs. Kohnstamm.
Met Kohnstamm werd op 28 nov gesproken over de toetreding van Engeland tot de EEG. Leitmotif was dat de Europese landen bij al hun toekomstige beslissingen ten nauwste rekening zullen moeten houden met de Amerikaanse opvattingen. Kohnstamm's stelling was dat beslissingen vermeden moesten worden die tot een principiële controverse tussen de VS en de (vergrote) EEG zou kunnen leiden. Dit betekent geen associatie met de neutralen, aangezien dit slechts op een economische band neerkomt zonder politieke doelstellingen.
Het gesprek is een indicatie hoezeer de Monnet-groep de komende maanden de Amerikaanse kaart in Europa zal uitspelen.. Het is een vraag van groot politiek belang of men de neutralen mag terugstoten.