Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01738
18-12-1961
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag ministeriéle bijeenkomst op 8 dec 1961 tussen de lidstaten van de EEG en het VK.
Tijdens het vooroverleg van de zes vond een gedachtewisseling plaats over mogelijke associatie van de onderontwikkelde landen van het Gemenebest. Op deze Engelse wens werd de afgelopen weken door de EEG-partners een gereserveerd standpunt ingenomen. Luns bepleitte een pragmatische aanpak. Associatie moest niet a priori worden uitgesloten, doch is ook niet de enige oplossing voor alle landen. Couve de Murville en Colombo waren negatiever. Afgesproken werd aan te sturen op een pragmatische benadering. Ook in het overleg met het VK werd deze benadering gekozen.