Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01740
21-02-1962
Samenvatting
178. Franse houding in de onderhandelingen met Engeland.
Uit de rapportages van de ambassade te Parijs blijkt duidelijk de weinig coöperatieve Franse houding. Tot dusverre was vooral de taktiek te stellen dat over diverse onderwerpen het moment van materiële discussie nog niet gekomen was. Nu komt vooral het tweede deel van de taktiek tevoorschijn, nl. de suggestiedat de Britten nu wel zullen inzien dat hun eisen niet haalbaar zijn. Op de voornaamste discussiepunten, nl de verhouding tot de andere EFTA-landen, de landbouwpolitiek en de verhouding met de Afrikaanse Gemenebestlanden wordt het Franse standpunt impliciet als EEG-standpunt gepresenteerd. Het zou gewenst zijn om tegen deze taktiek een krachtiger woord te gebruiken. Het komende vooroverleg van de zes zou wellicht een geschikte gelegenheid zijn tot aansporing tot een meer coöperatieve houding.