Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01742
25-05-1962
Samenvatting
Ministeriële bijeenkomst Engeland-EEG van 28 t/m 30 mei 1962.
Sinds de vorige ministeriële bijeenkomst is in de onderhandelingen op het niveau van de suppléants weinig voortgang gemaakt. Wel werden pogingen gedaan om tot compromissen te komen, maar de resultaten waren gering.
De Beperkte Groep uit de Coördinatie Commissie heeft zich hierover gebogen. Men concludeerde dat de ministerraad op korte termijn moest worden ingelicht en dat in de nota tevens de mogelijkheden moesten worden aangegeven volgens welke de onderhandelingen met meer succes kunnen worden gevoerd. Het memorandum zou eerst met de Benelux-partners en eventueel met de Duitsers kunnen worden besproken. Doel is concreet te maken op welke punten de Fransen en de andere vijf het niet eens zijn en op welke onderdelen de zes zich unaniem tegenover de Engelsen stellen. Van Schaik geeft nog een kort overzicht van de punten die in de Beperkte Groep de revue passeerden.