Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01743
16-07-1962
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
665/1065. Stand onderhandelingen EEG/Engeland.
Als bijlage stuurt Van Ittersum een tableau van de stand van zaken per 11 juli mee (bijgevoegd)
De positie van het kabinet MacMillan wordt steeds zwakker. Tenzij uit de volgende ministersconferentie positieve resultaten voortkomen moet gevreesd worden dat deze regering de druk van buiten én van binnen niet zal kunnen weerstaan. Daarmee zou bereikt kunnen worden hetgeen Frankrijk en Italië blijven hopen, nl dat de Engelsen de onderhandelingen afbreken. Italië speelt zijn bekende rol: glad aan de oppervlakte, 100% opportunistisch en keihard waar het eigen werkelijke of vermeende belangen betreft. De grote vraag is echter of de zes (lees Frankrijk) nog concessies in petto hebben. Indien Nederland op de Britse toetreding prijs blijft stellen is het enige drukmiddel het duidelijk stellen van zijn weigering om enige definitieve commitments (politieke unie, associatie van Frans-Afrikaanse gebieden etc.) op zich te nemen vóór en aleer vaststaat of Groot-Brittannië tot de drie Gemeenschappen kan toetreden.