Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Het Gemenebestprobleem bij toetreding van het VK tot de EEG.
De vraag op welke wijze een regeling kan worden getroffen voor de gevolgen van het toetreden van het VK tot de EEG voor de Britse verhouding tot de andere Gemenebestlanden, heeft een politiek en een economisch aspect. In belangrijke mate wordt de politiek cohesie tussen Gemenebestlanden bepaald door de onderlinge economische en financiële bindingen. Bij het antwoord hoe de politieke cohesie kan worden behouden bij toetreding van het VK tot de EEG spelen dus de economische betrekkingen tussen het VK en de andere Gemenebestlanden de grootste rol. Dit betekent dat bij aanvaarding van de grondbeginselen van het Verdrag van Rome een middenweg moet worden gezocht tussen integrale toepassing door het VK van het gemeenschappelijk buitentarief en de andere beschermende maatregelen t.a.v. invoer van buiten de vergrote EEG en anderzijds handhaving van de invoerregels van het VK t.o.v. het Gemenebest. Heath suggereerde reeds drie oplossingen: a) associatie, b) speciale protocollen voor landen en gebieden die niet geassocieerd kunnen of wensen te worden, c) een productsgewijze behandeling.
Op het moment is het nog niet mogelijk om voor ieder onderdeel productsgewijs een oplossing aan te geven. Taktisch is het voor Nederland het beste om nog geen geëxponeerde houding in te nemen t.g.v. de Franse en Engelse opvattingen. Tijdens de onderhandelingen kan men nog altijd de afwachtende houding laten varen.