Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01782
16-08-1961
Samenvatting
1440/61. Toetreding Ierland tot de EEG.
Onmiddellijk na de aankondiging van premier MacMillan heeft de Ierse minister-president een brief geschreven aan de voorzitter van de EEG-ministerraad met het verzoek om onderhandelingen over toetreding te mogen openen. In Brussel bestaan duidelijk aarzelingen t.a.v. het Ierse verzoek. Gewezen wordt op het feit dat Ierland een onderontwikkeld land is dat zeer waarschijnlijk niet aan de rechten en verplichtingen van het EEG-verdrag kan voldoen en op het feit dat Ierland geen NAVO-partner is. Het resultaat was dat het verzoek niet om advies is doorgegeven aan de Commissie.
Kymmell meent dat het economische bezwaar tegen Ierland zeer zwak is. Wat moeilijker ligt het met de politieke overweging. Vragen zijn of een land aan de EEG kan deelnemen zonder deel te nemen aan het politieke overleg dat thans in Parijs wordt voorbereid en of men aan dit politieke overleg kan deelnemen zonder NAVO-lid te zijn. Kymmell meent dat het werk in Brussel in principe los zou kunnen staan van dat in Parijs, maar dat de EEG-partners wel die koppeling willen leggen. Als we die conceptie aanvaarden zullen nieuwe EEG-leden ook aan het Parijse overleg moeten deelnemen.