Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01786
25-09-1959
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
1747. Aide Mémoire van Griekse ambassadeur inzake optreden Europese Commissie.
De Griekse ambassadeur heeft staatssecretaris Van Houten benaderd (zie ook bijgevoegd memo Van Houten) over het optreden van de heer Westhof van de Europese Commissie inzake de behandeling van Griekse landbouwproducten. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de Nederlandse regering geen verantwoording draagt voor wat Nederlandse leden van de Europese Commissie of Nederlandse ambtenaren van de Commissie zeggen en doen.
De klacht van de ambassadeur moet gezien worden in het licht van zure opmerkingen die in Brussel zijn gehoord over de houding van de Nederlandse regering inzake de eventuele associatie van Griekenland.
Kymmell heeft de indruk dat de Commissie reeds met de Griekse delegatie heeft zitten praten alsof het een onderhandeling betreft. Het perscommuniqué ademt de geest alsof de Gemeenschap zich reeds heeft gecommitteerd. Verder heeft Kymmell grote zorgen over de Griekse voorstellen voor associatie. "De Grieken geven in hun plannen blijk van een economische hebberigheid, die mijns inziens de grenzen van het redelijk verwachtbare wel overschrijdt."