Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01790
04-02-1960
Actoren
codebericht
Samenvatting
De Griekse minister Averoff ontbood met spoed de Nederlandse ambassadeur. Hij had vernomen dat tijdens de zitting van de EEG-ministerraad alleen Luns bezwaar zou hebben gemaakt tegen het verstrekken van een mandaat aan de Commissie om met Griekenland over associatie te gaan onderhandelen. Dit omdat de Nederlandse regering nog niet gereed zou zijn met haar standpuntbepaling en met name omdat het Nederlandse parlement nog geraadpleegd moest worden inzake kredietverlening. Averoff was zeer onthutst en zei dat de totstandkoming van de associatie binnen afzienbare tijd voor de Griekse regering van zeer groot belang was. Hij vroeg daarom om Nederlandse steun bij de volgende zitting van 15 februari.
Zie ook