Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01801
06-01-1961
Samenvatting
Associatie-onderhandelingen EEG-Griekenland.
Kymmell laat in deze brief aan de ambassadeur te Athene het verloop van de onderhandelingen de revue passeren. Daarin stond Nederland geenszins voorop in het formuleren van voorstellen, die afweken van de tussen de Commissie en de Griekse delegatie overeengekomen ontwerp-tekst. Dit werd door alle delegaties gedaan, zodat het ten enen male onjuist is uitsluitend Nederland of enig ander land als zondebok te brandmerken. Wel is van Nederlandse zijde een aantal gerechtvaardigde verlangens naar voren gebracht, die in vele gevallen achteraf door de andere delegaties werden gesteund.
Van Griekse zijde werd voortdurend gesteld, dat men aan het maximum van zijn concessies zat. Deze bewering ziet over het hoofd, dat de associatie-overeenkomst vrijwel uitsluitend concessies van de Gemeenschap zal bevatten en dat daartegenover vrijwel geen voordelen voor de Gemeenschap staan. Indien dit besef meer tot de Griekse regering ware doorgedrongen, zou dit de onderhandelingen aanzienlijk bespoedigd hebben.