Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag overleg met Griekse minister-president en minister van Buitenlandse Zaken.
Luns zette uiteen waarom Nederland zich verzette tegen de voorstellen voor een politieke unie van De Gaulle. 1) Nederland was gekant tegen inbreuk op de competentie van de Europese Gemeenschappen, 2) Nederland kan zich niet verenigen met plannen van militaire samenwerking buiten de NAVO, 3) Een 'Europe des patries' zou verdere integratie van Europa in de weg staan. Hoewel Nederland aanvankelijk alleen stond, hebben in de Commissie-Fouchet ook Belgiƫ en Italiƫ zich aangesloten bij de afwijzing door Nederland. Ook schetste Luns de gang van zaken rond de Britse toetreding. Zijn conclusie is dat Frankrijk een klein Europa wil, een groepering zonder banden met de VS en met een naar binnen gerichte conceptie. Hij meent dat een klein hecht Europa een illusie is, aangezien het nimmer de macht of de kracht zal hebben om een 'derde macht' positie in te nemen.
De Quay ziet als grootste actuele probleem de vraag hoe de vijf hun eenheid kunnen bewaren.
Luns stelt dat de politieke samenwerking van de zes van de baan is. We kunnen slechts hopen op een meer sobere beoordeling van de situatie in de verdere toekomst, maar voor de naaste toekomst is Luns pessimistisch.