Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01816
14-02-1963
Actoren
Memorandum
Samenvatting
146. Belgisch plan inzake samenwerking met het VK.
In het gesprek met de Belgen op 13/2 heeft Hartogh zich wat negatiever opgesteld dan De Vos van Steenwijk, Brouwers en Hoogwater, die het plan in principe steunden. Hartogh meent 1) dat grote haast vermeden moet worden met een interim oplossing, zolang nog niet zeker is, dat de deur voor toetreding op slot zit. De Europese Commissie werkt nog aan een plan voor heropening van de onderhandelingen. 2) Een douaneunie zonder enige faciliteiten voor de Nederlandse landbouwexporten is voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar. 3) Instititutioneel is het voorstel een juridisch monstrum. Het zal door alle 'Europeanen' worden afgekraakt, omdat het de besluitvorming van de Gemeenschap in de handelspolitieke sector onderwerpt aan een unaniem besluit van een orgaan der douaneunie EEG/VK. Voor de Fransen zal het heel eenvoudig zijn aan te tonen dat dit in strijd is met het Verdrag van Rome. 4) Een tijdelijke regeling moet een einddatum hebben.
Hartogh adviseert om t.a.v. het Belgische streven om zo snel mogelijk met een Nederlands-Belgisch initiatief naar Londen te gaan, remmend op te treden.
Zie ook