Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01819
11-02-1963
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Hartogh had contact met Franke (L&V) over het gesprek met de Belgen. Deze wenste dat het Belgische plan zou worden aangevuld met een aantal eisen op landbouwgebied. Verder bleek dat Marijnen gebelgd was dat zijn departement niet bij het overleg betrokken was.
Hartogh is enigszins gepikeerd over het feit dat EZ buiten BuZa om contact had opgenomen met Landbouw.