Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01822
31-10-1959
Samenvatting
Algemene economische en economische beleidsaspecten van een versnelde uitvoering van het EEG-verdrag.
Voorafgaand aan de ondertekening van het EEG-verdrag heeft Nederland steeds aangedrongen op een kortere duur van de overgangsfase, m.n. wat betreft de douaneunie. Indien nu met een versnelde totstandbrenging van de douaneunie kan worden ingestemd, is het van belang dat de verzekering wordt verkregen, dat de afbraak van de kwantitatieve restricties en de heffingen en maatregelen van gelijke werking gelijke tred zal houden met de afbraak der tarieven. Bepaalde waarborgen dienen wel te worden gevraagd m.b.t. de synchronisatie van de aanpassing der monopolies van commerciƫle aard en van de onderdrukking van discriminaties op grond van nationaliteit.