Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01823
20-01-1960
Actoren
Memorandum
Samenvatting
137. Onderhoud met Donnedieu de Vabres.
Tijdens dit gesprek in Parijs kreeg Luns de waarschuwing te horen dat wilde minister Pinay zijn liberale politiek in Frankrijk kunnen doorvoeren, hij de aanvaarding door de zes van het Franse voorstel tot versnelling van het ritme van het EEG-verdrag op tariefgebied nodig had. Indien Pinay zou vallen, zou ook diens opvolger met onverminderde kracht op aanvaarding van dit voorstel aandringen.
Luns antwoordde dat Nederland overwegende bezwaren blijft houden tegen het voortijdig optrekken van de lage tarieven, maar dat er te praten viel indien Frankrijk een verlaging van het toekomstige buitentarief zou accepteren. Verder stelde Luns het Comité Spécial een slecht forum te vinden om tot concrete resultaten te komen. De ervaringen met Frankrijk als bilaterale gesprekspartner zijn beter dan die in het multilaterale overleg.