Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01831
08-07-1963
Samenvatting
637/63. Werkprogramma 1963 tijdens de a.s. EEG-Raadszitting.
Er zijn nog vier bespreekpunten overgebleven, nl. De contacten met de Engelsen, het aantal financiële landbouwregelingen, de bevoegdheden van het Europese Parlement en de fusie van de executieven. De contacten met de Engelsen zijn wel het voornaamste punt. Inzake het overleg dienen de volgende eisen te worden gesteld: 1) regelmatig overleg, b.v tenminste eenmaal per maand, 2) niemand dient een recht van veto te hebben t.a.v. het vaststellen van de agenda. 3) er dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij het werk te Brussel.