Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01837
06-03-1959
Samenvatting
460. Verhouding tussen de Raad en de Commissie in de EEG.
Het incident over de publicatie van het rapport van de Commissie over de Europese Economische Associatie is slechts het zoveelste bewijs dat de verhouding tussen de Commissie en de Raad niet is zoals deze moet zijn. De Commissie tracht zich op allerlei manieren sterk te maken t.o.v. de Raad en zo onafhankelijk mogelijk, daarbij zich onvoldoende realiserend dat het overgrote deel van de beslissingen in Gemeenschapsverband door de Raad moet worden genomen. Anderzijds worden leden van de Raad wel steeds kritischer over de Commissie, maar nemen geen enkel initiatief of actie.
Kymmell stelt voor om de kwestie eens in de Raad aan de orde te stellen. Hierdoor zal de Commissie gedwongen worden zich meer met de Raad te verstaan. Daarnaast kan gewezen worden op art. 162 van het EEG-verdrag, dat de onderlinge verhouding regelt.