Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01842
31-05-1958
Actoren
Memorandum
Samenvatting
142. Bespreking met Prof. Müller-Armack.
Van der Beugel had met de Duitse staatssecretaris een gesprek. Behalve het oorlogsverleden van zijn ambtenaar Von Boekh, kwamen de besprekingen over de vrijhandelszone aan de orde. Van der Beugel legde daarbij een koppeling met de Franse aanvraag voor financiële hulp. Hij stelde dat men aan die aanvraag twee voorwaarden zou kunnen verbinden: 1) strenge condities t.a.v. het door de Fransen te voeren financieel-economisch beleid en 2) dat de Fransen in ruil voor financiële hulp de vrijhandelszone zouden aanvaarden. De suggestie vond bij Müller-Armack een positief gehoor.
Voorts hadden de Duitsers reeds een uitnodiging ontvangen voor een vergadering van de zes over de bepaling van de zetel. De Duitsers hebben geen illusie dat men het eens wordt over een eenheidszetel.