Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Linthorst Homan doet verslag van zijn etentje ten huize van J.J. van der Lee, werkzaam op het Directoraat voor Landen en Gebieden Overzee van de Commissie (DG-VIII).
Volgens Van der Lee neemt de invloed van de as Bonn-Parijs in zijn werk toe. De Fransen zien dit als een extra hulp aan de Franse zaak, terwijl zij de contacten tussen de Commissie en Afrikaanse leiders pogen te verminderen. De beste Afrikaanse investeringsvoorstellen willen Fransen voor de Franse belangen reserveren. Deze Parijse houding wordt echter doorkruist door het Comité-Monnet die een wijder-Afrikaanse approach van de EEG voorstaat. De Duitsers willen echter meeliften met de Fransen en zo goede investeringsmogelijkheden in Afrika zoeken.
Van der Lee is gepolst om bij de OEES de post van Rabot (hoofd sectie Landbouw) op zich te nemen. Hij twijfelt.