Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01848
29-8-1961
Samenvatting
1493/61. Herbenoeming leden Europese Commissie en Atoom Commissie.
Nu de zittingstermijn op zijn eind loopt, komt de vraag aan bod wat te doen. Kymmell meent dat indien er geen sprake is van enige uitbreiding Nederland een standpunt moet innemen over de vragen: 1) Wil men de huidige Nederlandse leden, Sassen en Mansholt, handhaven? 2) Zou Nederland akkoord gaan met een nieuwe herbenoeming van Hallstein als voorzitter en handhaving van de huidige vice-voorzitters?
Over punt 1 wil Kymmell geen oordeel uitspreken. T.a.v. punt 2 is twee jaar geleden gesteld dat Nederland van mening is dat het voorzitterschap moet rouleren en dat het niet aanvaardbaar zou zijn, indien Hallstein opnieuw voorzitter zou worden. Mede met het oog op de uitbreiding en de noodzaak tot fusie van de executieven is het echter wenselijk de voorzitters van de Commissies 'voorlopig' in hun functies te handhaven. De manier om dit te regelen en te omzeilen dat het om een herbenoeming zou gaan is om de huidige leden van de Commissies in functie te laten tot in hun vervanging is voorzien.