Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01849
22-9-1961
Samenvatting
1609/61. Benoeming voorzitterschappen Europese executieven.
In de marge van de EEG-Raadsvergadering van 26/9 zal worden gesproken over de verlenging van de mandaten van de Commissieleden en de kwestie van het voorzitterschap, mede in het licht van de Franse eis het presidentschap van de Europese Commissie te mogen leveren.
In een brief, te richten aan de ministerraad, is gesteld dat Nederland voorstander is van roulering van het voorzitterschap, maar dat met het oog op de toetreding van Engeland en het gesprek over de fusie van de executieven, het waarschijnlijk niet haalbaar is veranderingen aan te brengen in de huidige samenstelling van de executieven. Nu Frankrijk Hirsch kwijt wil als voorzitter van de Euratom Commissie en een Fransman (waarschijnlijk Fouchet) voorzitter van de EC wil maken, ligt de zaak anders. Hierdoor is er voor Nederland reden om ermee akkoord te gaan dat Hallstein niet langer voorzitter blijft van de Europese Commissie. Dit temeer omdat hij weinig voelt voor toetreding van Engeland. Nederland is daarom bereid mee te werken aan hergroepering van voorzitter- en vice-voorzitterschappen.