Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2042/61. Herbenoemingen leden Europese Commissie en Atoom Commissie.
Op de a.s. EEG-Raad moeten beslissingen moeten genomen worden i.v.m. het verlopen van het mandaat van de Commissies en Hoge Autoriteit en de regeling van de (vice-)voorzitterschappen.
1. Vervanging Hirsch. De Franse regering was niet tevreden over het zelfstandig optreden van Hirsch en hiermee wil de Franse regering duidelijk maken, dat in de toekomst de Franse leden zich in sterke mate moeten richten naar de wensen van de Franse regering. De vraag is of Nederland dit moet weigeren of kan volstaan met een protest. Aangezien het geen usance is om bezwaar te maken tegen elkaars kandidaten, kan men het Franse voorstel moeilijk afwijzen. Wel kan men tegen de gang van zaken protesteren.
De vraag is verder of Nederland moet vasthouden aan het oorspronkelijke voorstel , dat door Duitsland, Italiƫ, Belgiƫ en Luxemburg is aanvaard, om alle zittende leden te handhaven onder voorbehoud, dat het mandaat vervalt bij een fusie der executieven of bij toetreding van Engeland en andere landen.