Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01851
14-05-1958
Samenvatting
902. Bijeenkomst Landbouwministers in EEG-verband.
Op initiatief van Mansholt zijn op 8 mei de landbouwministers informeel bijeengekomen. Kymmell meent dat dergelijke bijeenkomsten met vakministers de eenheid en samenhang van het EEG-beleid niet mogen ondergraven. Het zou goed zijn deze kwestie eens aan de orde te stellen in de EEG-Raad. De Commissie kan toch wel een gesprek hebben met vakministers binnen de Raad. Indien dit geschiedt is verzekerd dat a) de nationale ministers spreken op basis van instructies of althans een nationaal vastgesteld standpunt, b) van dat soort bijeenkomsten verslag wordt uitgebracht, c) de resultaten van het overleg ook formeel worden bekrachtigd door de Raad.