Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01852
06-10-1958
Samenvatting
1817. Bijeenkomst landbouwministers EEG.
Kymmell vernam dat op 8 oktober de EEG-landbouwministers in Parijs bijeen zullen komen o.l.v. Mansholt. Zij zullen o.a. spreken over problemen die op 9 oktober aan de orde komen in de conferentie van landbouwministers van de OEES. Verder zullen zij spreken over het werkprogramma van de Europese Commissie op landbouwgebied., de verdere uitwerking van de resolutie van Stresa en een gedachtenwisseling over de toekomstige politiek m.b.t. graan en zuivel in de EEG.
Dit informeel overleg is minder aantrekkelijk, omdat BuZa noch van de datum, noch van de agenda op de hoogte is. Er kon geen interdepartementale voorbespreking worden georganiseerd en ook geen afspraak worden gemaakt over de samenstelling van delegaties.
Kymmell meent dat moet worden opgepast dat er ook niet over andere onderwerpen een dergelijke procedure wordt gevolgd. Dadelijk gaan ook andere vakministers (bv. EZ) hetzelfde doen. Ten tweede kan er zo van een algemeen beleid t.a.v. de EEG weinig terechtkomen, indien de verschillende ministers voor hun ambtsterrein en de Europese Commissie in grote lijnen gaan afspreken wat zij vinden dat er zou moeten gebeuren. De positie van de EEG-Raad wordt op deze wijze volledig uitgehold.