Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01853
01-05-1959
Samenvatting
843. Besprekingen vakministers in EEG-verband.
Uit het verslag van Linthorst Homan van een informele zitting van Coreper blijkt dat gesproken is over het probleem van de bijeenkomsten van vakministers van de EEG-landen, met name de ministers van Landbouw, al dan niet op uitnodiging van de Europese Commissie. De PV's waren van mening dat de ontwikkeling nog niet ernstig is, maar dat wel het gevaar dreigt dat op den duur meer en meer afspraken worden gemaakt of zelfs besluiten worden genomen buiten de EEG-Raad om.
Formeel is tegen deze bijeenkomsten geen bezwaar, maar de indruk is, dat de Commissie het liefst zo ver wil gaan, dat zij onderhands tracht tot overeenstemming met de nationale deskundigen te komen, ten einde tot een voorstel te komen, dat de Raad alleen nog maar hoeft te ondertekenen. Hiermee wordt een discussie tussen Commissie en Raad en ook tussen Commissie en Coreper ontweken.
Kymmell waarschuwt nogmaals om de betekenis van de Raad niet uit te hollen, zodat het EEG-beleid nog slechts een samenvoeging van stukjes deelbeleid wordt en de Raad nog slechts over procedurezaken beslist. Geadviseerd wordt de zaak in de wandelgangen van de Raad te bespreken.