Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01858
09-05-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
471. Opmerkingen Jean Monnet over Europese Eenwording.
Tijdens een contra-diner die Schmelzer in de ambassade te Parijs aanbood aan minister Schumann zat Van Lynden naast Jean Monnet. Na.v. een gesprek over het wederinvoeren van meerderheidsbeslissingen conform het Verdrag van Rome liet Monnet zich ontvallen, dat hij aanvankelijk voor het houden van stemmingen was, maar nu meer geloofde in het sluiten van akkoorden. Ook gaf Monnet toe dat de Franse houding aan het veranderen is sinds het heengaan van De Gaulle.