Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01859
24-02-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
12/69. Luns ontving de Franse ambassadeur, die hem de Franse versie gaf van het déjeuner-onderhoud De Gaulle/Soames. Na het déjeuner op 4 februari werd van de Britse ambassade in Parijs een verslag ontvangen van het besprokene. Minister Debré achtte het het nodig om de nodige zaken te rectificeren.
Het gesprek handelde over de positie van Europa in de NAVO en de door hem gewenste onafhankelijke rol tegenover de VS en overleg tussen de grotere Europese landen (VK, Frankrijk, BRD en Italië). De Britse regering gaf aan belangstelling te hebben voor de uitnodiging hiervoor van Frankrijk, maar stelde wel dat het lid van de NAVO wenste te blijven en ook de kandidatuur voor het EEG-lidmaatschap handhaafde.
De Brtse interpretatie dat Frankrijk zou wensen dat Engeland de NAVO zou verlaten en dat Frankrijk in Europa een directoraat van vier landen zou wensen, werd gekwalificeerd als een 'bewuste verdraaiing van de gedachten van de Generaal'.