Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01862
25-02-1969
Actoren
codebericht
Samenvatting
Plan De Gaulle.
Op 13/2 deed de Britse ambassadeur mededeling van een aantal gedachten van de Franse president, in de Franse pers al omgedoopt tot het plan-De Gaulle.
De Gaulle had aangegeven dat er wellicht in de toekomst geen behoefte meer zou bestaan aan de NAVO en dat hij de Gemeenschappelijke Markt graag wilde vervangen door een vrijhandelszone met speciale bindingen voor de landbouw. Hij wilde graag met het VK praten over de vervanging van de Gemeenschappen in deze richting. In deze bredere Europese Economische associatie voorzag hij een inner circle van 4 landen, Frankrijk, het VK, Duitsland en Italiƫ. Uiteraard zouden deze landen de in eerste instantie de Europese politiek moeten uitmaken.
De Britten deelden deze opvattingen over de NAVO en de EEG niet en wilden dan ook niet buiten medeweten van de andere landen met Frankrijk praten.
Nadat de kwestie in de openbaarheid kwam, verweten beide landen elkaar een gebrek aan goede trouw.
Luns meent dat het niet opportuun is de affaire op de spits te drijven. Hij meent dat de Europese samenwerking voor grote beproevingen te wachten staat.