Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01863
13-05-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
42/69. Déjeuner ten huize van minister Thorn op 12 mei 1969.
Op de bijeenkomst werd besloten het mandaat van Jean Rey als voorzitter van de Europese Commissie nog een jaar te continueren. Verder over het naderende einde van de overgangsperiode van de EEG, en de mogelijke toetreding van vier landen (waaronder het VK). Luns meent dat de voorwaarden voor toetreding niet zwaarder mogen zijn dan voor de landen die reeds lid zijn en ook niet t.o.v. de in 1963 gestelde eisen. Tijdens het gesprek werden geen conclusies getrokken.
De Koster merkte op dat sommige mensen ook na hun ambtsperiode willen regeren, daarbij doelend op de Franse minister Debré.