Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01864
09-11-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
75/69. Luns had op 6 november bij het afhalen van Schumann in de auto een vertrouwelijk gesprek met hem. Luns verklaarde dat de Bondsrepubliek langzamerhand de grootste machtsfactor in W-Europa is geworden. Nu is het zo, dat practisch alle landen een mogelijk herleven van nationalistische tendenzen bij dit vitale en capabele volk vrezen. Ook Frankrijk is nationalistisch, maar dit is vooral op zichzelf gericht. In dit verband rijst de vraag of het Franse - daarmee het Europese - belang niet met zich meebrengt dat Parijs de Britse toetreding actief gaat bevorderen.
Luns gaf te kennen de kwestie - zij het tactischer en voorzichtiger - ook in Bonn bij de nieuwe kanselier te hebben besproken. Brandt reageerde instemmend en erkende ook dat hij bevreesd was voor herleving van nationalistische tendenzen. Vandaar dat Brandt het een Duits belang vindt om de BRD nog krachtiger aan het westen te binden en daarom ook geproteerdt is van de toetreding van Engeland tot de EEG.
Schumann gaf toe dat ook in Frankrijk de laatste tijd stemmen gingen in dezelfde richting.