Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01866
17-04-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
454. Europese Politieke Samenwerking en de NAVO.
Van Lynden adviseert Schmelzer om tijdens het bezoek van Luns (SG NAVO) op 8 en 9 mei de verhouding tussen de EPS en de NAVO ter sprake te brengen. Luns heeft zich enkele malen negatief uitgelaten over het politieke overleg en de indruk gewekt dat dit de Atlantische samenwerking ondermijnde.
Het verzet tegen de politieke samenwerking (Comité-Davignon) komt vooral van Canada en Turkije. De VS zijn nog steeds voor een krachtig W-Europa, dat in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid kan en wil dragen. De bezwaren van Luns lijken zich ook uit te strekken tot de Euro-groep, waarin Europese landen trachten hun militaire inspanningen te coördineren. Afgezien van de Amerikaanse houding lijkt het van belang om de EPS te blijven zien als compatibel met de NAVO.