Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01873
10-07-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1085. Europese politieke eenwording.
Op 20/7 zal het rapport-Davignon in Brussel besproken worden. De Ranitz bespreekt de nog openstaande geschilpunten. 1) Verwerkelijking van de politieke eenwording is in belangrijke mate ook een probleem van structuren en de Europese instellingen. Frankrijk verzet zich echter tegen aanpassing van de Europese instituten. Nederland meent dat hier wel expliciet melding van moet worden gemaakt. 2) Over samenwerking op het gebied van de buitenlandse politiek bestaat een zekere mate van overeenstemming. Geschilpunten betreffen hoe ad hoc ministeri├źle spoedzittingen moeten worden bijeengeroepen en het betrekken van het Europese Parlement. 3) Het beginsel van continu├»teit in het zoeken naar mogelijkheden om de politieke eenwording te bevorderen is in het rapport-Davignon aanvaard. De Fransen opteren echter voor een minimalistische oplossing voor het aanpassen van instituten en structuren. 4) Zowel Nederland als Duitsland willen de kandidaatleden meer inschakelen.