Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01879
20-04-1971
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
164. Ideeën President Pompidou.
Van Lynden bespreekt de concept-brief van Thorn aan Schumann ('een uitstekend stuk'). Ook Thorn meent dat de confederale ideeën geen verzwakking mogen zijn van het reeds bereikte, met name de positie van de Europese Commissie. Hij stelt een aantal vragen t.a.v. de positie en functies van de Europese Ministerraad nieuwe stijl. Deze ministers moeten deel uitmaken van hun nationale regeringen en een 'compétence générale' krijgen. Een interessante nieuwe gedachte is om de president van de Europese Commissie te doen optreden als voorzitter van de nieuwe Raad van Europese Ministers. Net als Nederland is Thorn voorstander van de versterking van de bevoegdheden van het Europese Parlement.