Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01880
21-04-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
355. Ideeën president Pompidou.
Hartogh deelt het oordeel 'uitstekend' niet dat Van Lynden geeft aan concept-brief van Thorn. Hij meent dat Thorn dezelfde valstrik zet als de Fransen, nl een gebruik van het woord 'Europese ministers' en 'Europese regering' voor wat in feite niets anders is dan een kleine verfijning van de huidige apparatuur van de Gemeenschappen zonder enige confederale, laat staan federale inslag. De voorzitter van de Europese Commissie zal het voorzitterschap van de Raad niet ambiëren indien hij de debatten slechts mag leiden in navolging van de SG van de NAVO. Thorn vergeet dat de Commissie een partij is bij de besluitvorming en deze die taak moet kunnen waarmaken.
Wat over de bevoegdheden van het Europees Parlement wordt gezegd, is oude koek.
Zie ook