Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01882
06-08-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
256.Talking points inleiding Ambassadeursconferentie: politieke samenwerking à six juncto toekomst WEU.
Wezenlijk kenmerk van de huidige vorm van politieke samenwerking is dat deze voorlopig niet veel verder gaat dan 'concertation politique' en de formulering van gemeenschappelijke standpunten op basis van unanimiteit. Nederland heeft hieraan slechts meegedaan in het perspectief van de uitbreiding van de EEG. Nu deze praktisch zeker is, moet bezien worden moet eerst de situatie na 1-1-1973 bezien worden, wanneer men over een betere institutionalisering wil beschikken, ingepast in de EEG. Er zou dan een tweede secretariaat moeten komen in Brussel t.b.v de EPS.
Van supranationaliteit moet vooralsnog niet teveel verwacht worden, De beste kansen liggen in een versterking van de samenstelling en bevoegdheden van het Europees Parlement.
De rol van de WEU zal verminderen, maar gezien de militaire taak en bijstandsclausule zal de organisatie wel blijven bestaan.